נספח א': מפי הטף - לקט מזיכרונותיהם של תלמידים לשעבר

מטרתם המוצהרת של התומכים בלימודי דת קתולית ומוסר היתה לעצב את דמותם של בני רדור הצעיר בצלמו האידיאלית של דור המחנכים . מה היתה התוצאה הממשית של פעולתם ? נושא זה , של תוצאות החינוך , ראוי למחקר בפני עצמו . כאן נביא יק כמה קטעים מדברי הם של מי שהיו תלמידי החינוך הממלכתי בשנים 1954 - 1944 ואשר נשאלו מקץ כשלושים וחמש שנים על חוויותיהם מאותם הימים . השאלון נשלח אל 100 מיוצאי ארגנטינה שעלו לארץ בתקופות שונות . כ 50 מהם השיבו עליו . עשרה שאלונים נוספים מילאו יהודים היושבים בארגנטינה . בסך הכל יוצגו בשתי קבוצות המשיבים 16 בתי ספר בשכונות שובות של כואנוס איירם רבתי ועוד 10 בתי ספר כ 10 ערים ועיירות בפנים המדינה . העדויות התייחסו לבתי ' םפר תיכוניים ר 48 מהן כללו הערות שהתייחסו גם לבית הםפר היסודי , ניסיון ראשון ומצומצם זה לגבות עדויות על חוויות הילדות וימי הנעורים של דור התלמידים מתקופת פתן אינו מאפשר כמובן להגיע לסיכומים סטטיסטיים כלשהם , אולם יש בו כדי לרמוז על המצב העובדתי ששרר באותם הימים בקרב התלמידים היהודיים ולקבל הערכות שלאחר מעשה , של מבוגרים , על משמעותן ארוכת הטווה של אותך חוויות ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי