סיכום: מקץ מאה שבים

כשנת 1982 עמדה יהדות ארגנטינה בפני מכהן תמרר בקורותיה . התמוטטות השפע הכלכלי , שהיה מדומה בעיקרו , הביאה כראשית השנה להופעתם של ניצני מחאה המונית שכמותה לא ידעה המדינה מאז ההפיכה הצבאית בשנת . 1976 בחודש אפריל פתחה ארגנטינה במלחמה על איי המלורינס ( Malvinas ) או איי פרקלנד ( - ( halkiand ובמחי יד אחד התלכדה האומה הארגנטינאית על כל שדרותיה כגל אדיר של ריגשה פאטריוטית . היהודים , כיחידים ובציבור , השתלבו בהתלהבות הזו השתלבות מלאה , מקץ שבועות םועטים של שכרון לאומי נתגלה הכישלון הצבאי במלוא היקפו ומצב הרוח של האומר גלש לתהומות של אכזבה ותסכול . המשכר הכלכלי והחברתי , שהוסתר לשעה , נתגלה שוב במלוא היקפו והוא הוחמר עתה עקב מחיר המלחמה והסנקציות הכלכליות שהטילו על ארגנטינה בעלות בריתה של בריטניה , השליטים האחראים לכישלון הוכרחו לשאת באחריות לתוצאותיו ומטבע הדברים חיפשו אמתלאות וגורמים שיוכלו לתלות בצווארם את קולר המפלה . זעם רכ הופנה נגד ארצות הכרית בשל תמיכתה בבריטניה , מציאות זר של התמוטטות כלכלית ופוליטית , של דיכאון לאומי ושל התמעטות השפעתה ארצות ' הברית - הגורם שבלם ומיתן את יכולתם של ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי