2. אינטרמצו פרוניסטי

בעיצומו של פעולות מחתרת אלימות , חטיפות וצעדי דיכוי , נמשכה ההיערכות המפלגתית לקראת החזרה למשטר הפרלמנטרי , שאותה הבטיחו הגנרל לנוסה ועמיתיו . במהלך התפתחויות אלה הורשה חראן דומינגופרון לחזור לארגנטינה לביקור קצר וזאת למרות שהוא עצמו נפסל מלשמש מועמד בבחירות . במרכז הנושאים הפוליטיים עמדו כמובן בעיותיה הכלכליות , החברתיות והפוליטיות של ארגנטינה והן השתקפו כמצעיהם של כל הגופים הפוליטיים ששבו עתה לתחייה . בעיית החינוך לא נמנתה עם אלה שעליהן ניטשו המחלוקות . אולם וזיא גם לא נעדרה ממטרותיה המוצהרות של אף אחת מן המפלגות . בדיקה שנעשתה באמצע שנת 1972 העלתה , שמבין שש עשרה המפלגות העיקריות שנסקרו צידדו שש , בניסוחים שונים , בקיומם של תכנים נוצריים בתרבות הלאומית ובבית הספר הממלכתי . הן עשו זאת משום שהן , ועמן עוד שתי מסגרות פוליטיות , ראו כנצרות יסוד מהותי של הארגנטינאילת . הן נתנל גם ביטוי לכך בעמדותיהן בשאלת הדת והמדינה . שמונה המסגרות הפוליטיות כללו כמובן את המפלגות הקתוליות ומסגרות שמרניות ולאומניות רכן שתי מסגרות פררניסטירת שנכללו בסקירה זו . בכך הוענקה תשיבות ציבורית ניכרת לעמדות העקרונ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי