1. "המהפכה הארגנטינאית" והחינוך הפרטי

שני הנשיאים מן המפלגות הרדיקליות , שעמדו בראש הרפובליקה הארגנטינאית בשנים , 1966 - 1958 נבחרו בבחירות כלליות שבהו לא התירו מפקדי הצבא למפלגה הפרוניבטית ליטול חלק . כל אחד מנשיאים אלה הודה בידי הצבא כאשר התברר שלא עלה בידר לפתור את בעיותיה הכלכליות של ארגנטינה וגם לא לחסל אה כוחם האלקטורלי של חסידי תואן דומיבגר פרון . הפילוג במחנה הרדיקלי וכוחם הגובר של הפרוניסטים רמזו לכך שאילי הותרו בחירות כלליות היו נאמני פררן מצליחים לכבוש עמדות בכירות ואף להחזיר לארגנטינה את מנהיגם הגולה . כ 28 ביוני 1966 חוללו מפקדי שלרשת הזרועות של הכוחות המזוינים את "המהפכה הארגנטינית " ( " . O ' La Revoiucion Argentina מהפכה זו נועדה ליצור ארגנטינה חדשה , ממושמעת ונאמנה למקורותיה , עד שחוסלה מהפכה זו , כחודש מאי , 1973 קמר מתוכה שלושה נשיאים אנשי צבא ; הגנרל חואן קרלוס אונגניה ( Juan Carlos , ( Origan ia שכיהן שלרש שבים בערך , עד ל 8 ביוני , 1970 הגנרל רוכרטו מ » רםלר לווינגסטון ( , { Roberto Mart - do Lcvingston שעמד בראש המדינה תשעה חודשים בלבד , עד ה 27 למרס , 1971 והגנרל אלחנדררארגוסטץ לניסה ( ו 1 ^ 0 ^ ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי