1. ההתנגשות הגדולה

בשנת היובל לחוק מס ' 1420 היה אחד מראשי המדברים באספות המחאה של ה "קורסים לתרבות קתולית ' / מריו 0 זומנו שבתוקף תפקידו היה עתה ממונה גם על הדתות , חזר ופרםם סמוך לאחר הדחתושלפרוןאת דעותיו על החינוך הקתולי ועל המהות הלאומית של ארגנטינה , תביעתי המפורשת היתה , שהחינוך הקתילי שבוטל בידי כרין יוחזר לתוקפו , רכך תבוא על תיקונה תודעתם הלאומית של הארגנטינאים וגם תיסלל הדרך לחתימת קרנקורדמ עם הכנסייה , שנרעד להסדיר ולהבריא את היחסים המעורערים שהותיר פרדן . דרישה זד , שפרסם ברכים , העלה בוודאי גם במועצת השרים ואילו התקיימה ממשלתו של הגנרל לניגרדי זמן ממושך יותר היו אולי שר החינוך ושר החוץ , בתמיכת עמיתיהם , מצליחים להחזיר במשיכת קולמוס חדשה את מה שביטל פרון חודשים מועטים בלבד קודם לכן . אולם - כ 31 בנובמבר , בעקבות התמודדות פנימית בין הכוחות שתמכו כהפיכה , תפס הגנראל פדרו אאוחניו ארמבורד ( Pedro Eugcnio Animburu ) את מקומר של הגנרל לונרדי ושעתם היפה של הלאומנים הקתולים בשלטון הצבאי חלפה . הממונה על העתונרת הודח ראשון , שר החוץ הוצא אחריו ואילו שר החינוך הלאומן , שנשאר לפי שעה בממשלה , גם הוא ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי