"קינדערלאנד", מרכז הקים וחוות הלימוד של »רגרן החינוך צוויש"א (כהשראת 'פועלי ציון שמאל'), שנועד בשנת 1951 להיות בית'ספי יומי עם פנימיה. "האינטגרליות של בית־ספר זה לא תהיה צרוף של שתי תוכניות לימודים בלבד, אלא אינטגרליות הסביבה כולה שבול גמצא התלמיד" - מדברי חיים פינקלשטיין, ממנהיגי זרם הינרך זה. (שלל'בלעטער, מס, ,9 בויאנוס־איירס, נובמבר 1וי9נ, עמ'.7)