4. החינוך היהודי במשטר הפרוניסטי

התגובה היהודית המאורגנת , שבאה לאחר שנתקבל חוק החינוך הקתולי , כוונה , כמו כשנח . 1944 כלפי סבים . חודה הראשון בררן אל ההררים היהודים : עליהם הרטל לדארג לכך שההיתר לשהרר ילדים לא קתוליים מחובת הלימודים הקתוליים אכן ינוצל במלואו . לשם כך חידש ה ד . א \ . א . מיד את פניותיי אל ציברר ההורים , רגם העיתונות היהודית התריעה וחזרה והתריעה על חובתם כלפי ילדיהם רעל נכונותו של ארגרךהגג לסייע באורח במרץ בכל מקרה שבו ייתקלו הורים כקשיים מצד שלטונות החינוך . הקריאה להירשם כלא קתולים אצל רשויות החינוך רוזרה ונשנתה באורח שגרתי מדי שנה סמוך לתחילת הלימודים והיא הועברה לכתובתם של ההררים גם באמצעות הארגונים היהודיים המסונפים לארגוךהגג . במאמרי העיתונות הודגשה בעיקר סכנת השמד המרחפת על ראשי הילדים שישתתפו בלימודים הקתוליים והסכנה לעתיד החיים היהודיים בארגנטינה שתנבע מכך ™ אולם שחרור הילדים היהודים מלימודי הדת הקתולית עדיין לא הפקיע אותם מן האווירה הקתולית שיוזמי הלימודים הדתיים ביקשו להשליט בבתי הספר הממלכתיים . עדות לכך אנו מוצאים כדו " ה ממשלתי על פעולות החינוך הדתי משבת : 1948 "לרגל מל את שנה לפנייתו ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי