3. אינטרסים ייחודיים והפרוניזם

הדיון כחוק התינוך הדתי היה מלווה כאמור במתח תעמולתי וציבורי רב . לעומת פעילי " הפעולה הקתולית הארגנטינאית " ומצדדי החוק הפרוניסטיים - ניצבו אנשי "הפעולה החילונית הארגנטינאית " ומתנגדי החוק מבין הסוציאליסטים , הרדיקלים והאחרים , בין אלה היו בוודאי יהודים רבים , שראו בפעילותם במסגרות הכלליות ביטוי מובהק להשתייכותם הארגנטינאית והיהודית כאחד , אולם מערכה זו לא נהפכה למאבקו המקיף והגלוי של הציבור היהודי המאורגן בתור שכזה . אמנם , עמדת ה ד . א . י . א . לא נשתנתה ובעקבות מגעיהם של מנהיגי הארגון עם נציגי האופוזיציה נשמע כאמור באולם בית הנבחרים הדה של קובלנה קונקרטית על הפלייתך לרעה של תלמידות יהודיות כאחד מכתי הספר . אך בימים שקדמו לדיון וכימים שכהם נתקיים הדיון לא נתפרסמה משמו של ה ד . א . י . א . כל הכרזה שהיא בנושא זה ולא נעשה ניסיון פומכי - וככל הנראה גם לא סמוי - להשפיע על ההחלטה שעמדה להתקבל . ול כמה התפתחויות בתהום היחסים שבין המשטר לציבור היהודי היו כנראה הרקע המיידי להימנעות זר . כין כסה לעשור של שבת תש " ז נתפרסמו בעיתונות היהודית דברי הברכה ששיגר הנשיא פרלן , באמצעותה ד . א . י . ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי