2. האנטישמיות והחינוך כמשטר החוקתי

הידיעות מאירופה . שהתפרסמו בארגנטינה בשבת 1944 ובמחצית הראשוכה של , 1945 גילו במהימנות ובפירוט מדהימים את גודל השואה שנתרחשה . באותה תקופה רבו הידיעות על ההכנות לקראת הסדרי השלום ובהקשר זה גבר והלך בהדרגה המאבק על עתיד הבית הלאומי בארץ ישראל , שגרת החיים בארגונים היהודיים הושפעה משבי מוקדים אלה של ההתענייבות העולמית היהודית , אולם בצדם עדיין נותר מקום לא מבוטל לבעיות הארגוניות המקומיות וכמובן להיבטים שרבים של החיים הפרטיים של הציבור היהודי , במכלול מגוון - ולעתים סוער - זה תפסו גילויי האנטישמיות הארגנטינאית האלימה מקום נכבד למדי ומדי פעם נשמעו הדים מגילויי ההפליה נגד היהודים שנקטו השלטונות . לאור כל זאת ייחדו הארגונים היהודיים תשומת לב מזערית בלבד לבעיית החינוך הקתולי בבית הספר הממלכתי , למרות משמעותה העקרונית למעמדם . סיומה של מלחמת העולם השנייה ציין גם את תחילתו של השינוי הפוליטי בתרך ארגנטינה ; קיומן של המפלגות , שבוטל ביום שבו פורסם הצו על החינוך הקתולי , הוסדר מחדש בתקנון שפורסם ב 31 למאי . 1945 מאותה שעה ואילך התגלגלו העניינים בכירוך לחידוש המשטר החוקתי ובתהליך זה היה כאמור ה 1...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי