1. מול צווי הממשלה הצבאית

תפיסת השלטון בידי כת קצינים . כחודש יוני , 1943 לא יביאה לשינויים מידיים נחייה של יהדות ארגנטינה . המוסדרת הפילנתרופיים , החינוכיים והקהילתיים וארגון הגג הפוליטי - ד , א \ . א , - הוסיפו לתפקד כמו כעבר וכמוהם עשו גס עשרות הארגונים הקטנים רכן כמובן המוני היהודים . החרדה מפני משטר פשיסטי , שהיתה רווחת בקרב כל החוגים הסוציאליסטיים והליברליים , היתה כמובן מורגשת ביתר שאת כקרב הציבור היהודי - אי בהירות שלטה בבל הנרגע לכרנרתיר ולעתידו של המשטר , אולם זר לא הפריעה את חיי היום ' יום . החרדה שחשו יהודי ארגנטינה בסוף שנת , 1942 כאשר נתפרסמו הידיעות המהימנות על השמדת יהודי אירופה , נתנה את אותותיה גם במחצית השנייה של שנת . 1943 המגבית למען ההצלה והסיוע לנפגעי המלחמה זכו בעקבות ידיעות אלה לדרבון נוסף וההתרמה העמיקה והתרחבה . השתדלותם של מנהיגי הד . א \ . א . וארגונים אתרים אצל שלטונות ארגנטינה כעניין הצלתם של 1 , 000 ילדים יהודיים מצרפת , שהחלה כחודש נובמבר , 1942 לא חדלה עם שינוי המשטר , ואף זכתה לתשומת לב מפתיעה דווקא לאחר ההפיכה . ' הדיה של השואה , שהגיעה אז לשיאה באירופה , הגיעו אל העיתונות הי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי