ר גנרל חו&ו דומי נגר פרו ו ביום השבעתו לתקופת נהיגתו השנייה (1952)