4. מערך הכוחות החדש

הדירן המתון והמסלער חליפות נתמשך על פני שש ישיבות של בית הנבחרים . נטלו בר חלק 49 נואמים , 27 מסיעת הרוב ר 22 מסייעת המיעוט . בכוקרר של ירם ה 14 במרס , 1947 לאחר ישיבה שנמשכה 17 שערת רצרפרת , הגיעה שעתה של ההצבעה , משנמני הקולות נמצא , שמתוך 126 צירים הצביעו 86 בעד הפיכת הצר של ממשלת הקצינים לחוק של בית הנבחרים - - 40 צירים התנבדר . תוקפו של החוק נקבע רטרואקטיבית , מיים פרסום הצר , דהיינו , מן ה 31 בדצמבר . \ 943 לאורך כל הויכוח טענו נציגי האופוזיציה שהחוק הנדון אינו אלא פרי קנוניה פוליטית שעשה פררן עם הכנסייה הקתולית , וסערת הרגשות בעם לובתה כאורח מלאכותי כדי שפרין יוכל לשלם את חלקו בעסקה שעשה עם הכמורה , חלק גדול מהפרוניסםים , ובעיקר אנשי האיגודים המקצועיים - כך טענה האופוזיציה - התנגדו לחרק קלריקלי זה רלשליטת הכנסייה ברוינרך בניהם . כתימוכין לכך הביאו מאמר שנתפרסם ב ו במרס , 1947 ערב פתיחת הדיון בבית הנבחרים , בביטאון הקונפדרציה הכללית של העובדים ( . ( Confederation General del Trabajo כותבי המאמר הדגישו את התנגדותם של הפועלים לחרק , והביעו את התקררה שנציגי הפועלים שבסיעה הפרוניס...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי