3. נושאים יהודיים בדיון

מספר הפעמים שבהן הוזכרו היהודים במפורש לאורך כל הדיון הממושך והסוער היה זעום ביותר , כמר בפולמוס הראשון , משבת , 1883 / 4 כך גם בזה יכול היה המסתכל מך הצד , שאיננו מנתח בקפידה את הנאמר , לשכות את העובדה שאכן קיימים יהודים בארגנטינה . הימנעות זר מלהזדקק במפררש לנושאים יהודיים בלטה כמיוחד נוכח ריכוזם הגדול של יהודי ארגנטינה דווקא בעיר הבירה , שחוק החינוך הנדון חל בראש ובראשונה עליה . תופעה זו ניתנת כמובן להידרש לכמה פנים , שעל פי המקורות שבידינו לא ייצאו מגדר הנתות וסברות בלבד . לעומת זאת , ניתן לומר בוודאות שגם כאשר לא הזכירו את היהודים בשמם , התכוונו אליהם כל המתווכחים בדברם על תלא קתולים וזכויותיהם . דבר זה אנו למדים מדבריהם של צירים אחדים מםיעת האופוזיציה , שבשטף נאומם על הגורל הצפוי ללא קתולים בבית ספר שבו תהיה רק הדת הקתולית עניין ללימודי חרבה , פירטו את הדתות האחרות בשמותיהן והזכירו גם את הדת היהודית , ^ הכללה זו מתאשרת גם מן המקרה היחיד בכל הויכוח , שבו אכן הועלתה בעיה מיוהדת של יהודים . הציר אבשלום ררחאס ציטט בנאומו מתוך קובלנה שהגיעה לידו ושנגעה להפלייתן לרעה של תלמידות בית ספר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי