2. הפולמוס הפרלמנטרי

ב 4 ביוני , 1946 ביום מלאת שלוש שנים להפיכה הצבאית , הושבע הגנרל פרון כנשיאה הנבחר של הרפובליקה . בית הנבחרים והסנט , שהיו אף הם בשליטתם המלאה של תומכי פרוך , היו צריכים להסדיר את מעמדם החוקי של הצווים והפקודות שנחקקו בידי הממשלות הצבאיות בשלוש השנים שחלפו . הצו כדבר החינוך הקתולי , מן ה 31 בדצמבר , 1943 היה ביניהם . לאחר בדיקה ראשונה כועדה , החלים הסנט להעניק תוקף של חרק ל 1 ו 77 צורים ופקודות כמקשה אחת ולהחיל תוקף זה למפרע , מן היום שנחקקו לראשונה . החלטה זר הועברה לבית הנבחרים ונמסרה לעיונה של ועדה מיוחדת . הרוב הפררניסטי ברעדה הציע להוצ " א מכין הצורים את אלה שהתייחסו למשרד המשפטים ולמשרד החינרך ולאשר אה תוקפם לאלתר . המיעוט האנטי פררניסטי בועדה התנגד לאישור הצר בדבר החינוך הקתולי , וכך חזר נושא זה והיה עניין לפולמוס ציבורי ופרלמנםרי מחודשי ביום שקדם לדיון כבית הנבחרים התכנסו בבראנרס איירס שתי עצרות המונירת בשתי כיכרות מרכזיות . האחת - שאורגנה מטעם " הפעולה הקתולית " -נסתיימה במצעד לעבר בניין הקונגרס . מארגניה דרשו מן הצירים הפרוניסטיים לפעול לשימור החינוך הקתולי בב " ת הספר הממ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי