3. כיבושים ראשונים

לבית הםפר את התפקיד של " חינוך אנשים מוכשרים ומרעילים לציבור , שחובתם הראשונה היא לשרת את מטרות האומה והמדינה , תוך הכנעה - ואם יש צורך בכך , תוך הקרבת כל אינטרס אחר ומטרה אחרת , אישית , מעמדית או רעיונית " . ' אילו הוגבלה הפריצה בחומת החינוך הליברלי לפרובינציה זו בלבד ולמשטר הלאומני שנשתרר בה , אפשר שמשמעותה לא היתה חורגת מגדר מאורע חריג ומוגבל לשעתו . אולם לא כך קרה . בשנים 1937 - 1936 פשט החיכוך הקתולי והיה לעובדה בבתי הספר הממלכתיים גם בפרובינציות סנטה פה , קוריינטס , קורדובה , סן לואיס , לה ריוחה , קטמרקה , סאלטה וחוחוי , עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה נותרו בנאמנותן לחינוך החילוני רק הפרובינציות אנטרה רירס , סנטיאגו דל אסטת , סן חואן ומנדוסה-יתר על כן : גם בחינוך הפדרלי , שעוצב עליפי חוק מסי , 1420 נתחדשו כשנים 1937 - 1936 חידושים ששינו מן המצב הקודם . בשנת 1935 מלאו עשרים וחמש שנים מאז קיבלה תוקף תכנית הלמודים של בתי הספר היסודיים הפדרליים . ועדה בראשותו של המפקח הראשי הציעה תכנית חדשה , ומועצת החינוך הלאומית אישרה אותה לניסוי במשך שנת - 1936 בחודש ינואר 1937 היתה תכנית זו לתכנית ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי