2. התאצמות המתנגדים

מתנגדי החינוך החילוני התכוננו גם הם לקראת תג היובל של החרק מסי , 1420 " הספרייה לדוקטרינה קתולית " ( , ( Biblioteca de Doctrine Catolica שהוקמה בשנת 1933 לצורך פרסומה של ספרות לוחמת כשאלת היחסים כץ הדת למדינה , פרסמה בחדדש ספטמבר של אותה שנה חלקים נבחרים מן הנאומים שנשאו הלוחמים למען החינוך הקתולי חמישים שבר קודם לכן כבית הנבחרים . למבחר המוער והמבואר הזה הוסיפו דיונים כנושאי החינוה שקדמו למערכה ההיא או שבאו בסמוך אחריה . הסיבה המפורשת לפרסום הספר היתה התקרבותו של יום היובל לחקיקתו של חוק החינוך , ומגמתו המוצהרת היתה לעורר הסתערות מחודשת לביטול חוק זה . " היינו חקיינים נרצעים דעודנו כאלה ' / כך אומר המחבר המטיף בפתח דבריו , וכקר מנחה לכל אורך המובאות הארוכות והפירושים , הסרקסטיים לעתים , הוא קורא תגר על ההשתעבדות לרעיונות הליברליזם . רעיונות אלה יובאו בשעתו מצרפת יהלשלטו על החינוך הארגנטינאי בשנת 1884 על ידי חלק מן המחוקקים בערמרמירתם . דמותם ורעיונותיהם של פדרו גרזיבה , אצ ' בל רודריגז וחבריהם בבית הנבחרים ובסנט , ומאבקו של חוסה מנואל אסטרדה מלפני חמישים שנה , חזרו והוצגו לסבי הקורא כ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי