2. ההכרעה הליברלית

החוק על החינוך היסודי כעיר הבירה , במושבות הפדרליות רבםריטוריות הלאומיות נתקבל כאורח עקרוני בכית הנבחרים ביום 14 ביולי , 1883 מבין 85 חברי הכית תמכו בחוק 40 צירים , והתנגדו לו . 10 לאחר שלוש ישיבות נוספות של בית הנבחרים נדון ונתקבל כל אחד מסעיפי החוק לעצמו , והרווק בולו הועבר לאישור הסנט , כאן חזר ונפתח הויכוח העקרוני בשאלת החינוך הקתולי , ובסופו הצביעו 12 מחברי הסנט נגד החוק המוצע ורק 10 תמכו בו . החיק הוחזר אפוא לבית הנבחרים לדיון מחודש , אולם , על פי החוקה לא ניתן היה לעשות זאת לפני שתצא שנת . 1883 ההצבעה המחודשת התקיימה בכית הנבחרים ב ' 23 ביוני , 1884 ושוב נמצאו 48 צירים שתמכו בחרק , כנגד 0 נ שהתנגדו לו . שלושה ימים לאחר מכך חזר הסנט ודן כחוק , ומשנמנו הקולות כתום ההצבעה נמצא , ש 11 מבין 22 חברי סנט התנגדו לחרק . אולם הפעם נזקקו המתנגדים לשני שלישים מקולות חברי הסנט כדי שיוכלו למנוע את האישור . כך התקבל החוק , למרות שמחצית מחברי הסנט הצביעה נגדו . במשך כל החודשים הארוכים שבהם נמשכו הדיונים בבית הנבחרים ובסנט סערה דעת הקהל והדי הסערה נשמעו בבית המחוקקים . אם בדון על פי דברי שר החי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי