1. החינוך ומהותה של ארגנטינה

שנות השמרנים הראשונות של המאה ה , 19 שכהן נתהולל מפנה חשוב בתולדות עם ישראל בעת החדשה - היו גם ראשיתה של תקופה מכרעת בתולדות הרפובליקה הארגנטינאית . בפתחה של תקופה זר - בשבת - 1880 לאחר מלחמת אזרחים קצרה , אולצה הפרובינציה בואנוס איירס לוותר על בירתה . הממשלה המרכזית של הרפובליקה , בהנהגתו ה : מרצת של הנשיא הצעיר , הגנרל חוליו אי רוקןה ( Julio nroT , ( 1914 - 1843 , Argentina Roca מעתה במחוז פדרלי משלה . עובדה זו , וכן השטחים העצומים שנכבשו כאותו זמן מידי האינדיאנים כדרום המדינה ובצפונה ושנמצאו בשליטת הממשלה הפדרלית , הרחיבו והעמיקו אח סמכויותיה . בעידודם הנמרץ של השלטונות החלו המוני מהגרים לזרום לארגנטינה ובתחומים רבים מחיי הרפובליקה הורגשה אווירה של שינוי והתחדשות - תחום החינוך היה ביניהם . ב 10 באפריל 1882 כינסה הממשלה קונגרס פדגוגי רכ משתתפים בבואנום איירס , תכליתו היתה לדון במצב החינוך הממלכתי בארגנטינה ולהתוות אפיקים לעתידו . הקונגרם היה אמור לסיים את דיוניו תוך עשרה ימים . אך המשיך בעבודתו עשרים וחמש יממות ובמהלכו נתגלתה תמובה עגומה ביותר . רק אחד מבין שבעה ילדים בגילאי 14 - 6...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי