כרכת האוניברסיטה העברית על "סוד קתדרה ע''ש ארגנטינה, 1939