פתח דבר

כיצד נולד הספרי היה זה כאחד מימי חודש יוני בבואנוס איירס , בכיכר גדולה , במרכזן של שכונות מגורים מכובדות , הצטופפו טורים טורים של ילדים , תלמידי כל בתי הסםר הממלכתיים והפרטיים שבסביבה , ובתוכם בם בנינו , תלמידי הכיתות הראשונות של בית ספר יומי יהודי . היה זה חג הדגל הלאומי , ובקצה הרחבה , נוכח התורן הרם שמעליו התנוסס הנס , מעל כימה שהותקנה , נישאו דברים . ואז , לפתע , נתחוור לנו שהטכס , שאליו הוקהלו ילדינו , מוריהם והוריהם לכבוד התג הארגנטינאי הלאומי , היה בעיקרו טכס קתולי דתי " . שנים רכות לאחר מכן , כשיחות עם מורים ישראליים , מועמדים לשליחות כגולה , הזר ונידון האררע משני הבטיו : מבחינת משמעותו הסמלית לבעיית השוויון המלא , האמנציפציה האמיתית של היהודים בזמננו , מזה , ומבחינת זיקתו לשאלת זכות קיומו של חינוך יומי יהודי , עצמאי ופרט / מזה . למזמני אל אותה חוויה מביכה ולברי " שיחי , המשתלמים לקראת שליחותם , נתונה אפוא תודתי הראשונה . אלה גם אלה עוררוני לאסוף באורח שיטתי ומתמיד חומר רב ומגוון , שפירות ניתוחו מוצעים בזה בפני הקורא . מקצת מן המקורות ששימשובי במחקרי באו מארכיוני חכרת ההתיישבות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי