אמנציפציה וחינוך יהודי מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה 1984-1884

מאה שנות נסיונה של יהדות ארגנטינה -1984 1884 מרכז זלמן שזר אמנציפציה וחינוך יהודי ח "םאבני חינוך יהודי ואמנציפציה - האם עולים שני מושבים אלה בקט : אחד ? המושג האחד מיוער להבטיח את המשך הקיום היהודי ; האחר - מכורן להתערות היהודים בתברה בתוכה הם יושבים . האם ניתן לנשר בין שני אלהי שאלה זו היא משאלות היסוד של יהדות זמננו בכלל והיא עומדת במרכזו של מחקר זה , בפרקי הספר עוקב המחבר אחרי התפתחותו של החינוך היהודי היומי ( האינטגרלי ) במושבות החקלאיות של הברק הירש ויק - א ובערי המדינה במשך מאח השנים האחו וטח , זאת לאור התמוהות שחלו ביחסה של חברת הרויב לחינוך הממלכתי שלה . המחקר חושף מצר אחד את בעיית הלגיטימציה של הקיוס היהודי במדינה שבה הזהות הלאומית מתגלה כמורכבת מיסודות קתזליים בולטים , ומצד שני - את מעמדו וסיכוייו של החיטיך הפרטי היהודי בנסיבות אלה . פרופי חיים אבני הוא ראש המרור ליהדות אמריקה הלטינית , ספרר ופורטוגל במנון ליהדות זמנגג של האוניברסיטה העברית . ספריו האחרים הם : מביטול  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי