ביבליוגרפיה

עיתונים וכתבי עת " אל אתיחאד " ( "ألاتحاد " ); " אל כרמל " ( "ألكرمل " ); " גלובס " ; " דבר " ; " דה מרקר " ; " הארץ " ; " הסיעה הפרולטרית " , " זו הדרך " ; " ידיעות אחרונות " ; " כלכליסט " , " מגמות " ; " מטעם " ; " קול העם " ; " קונטרס " . מסמכים 50 שנה למפלגה הקומוניסטית בארץ ( , ( 1970 הוצאת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ( רק " ח ) , ת " א . 60 שנה למפלגה הקומוניסטית הישראלית ( , ( 1980 הוצאת מק " י , ת " א . האחוד , קבץ מוקדש לשאלות אחוד התנועה המקצועית ( , ( 1927 הוצאת ה ' אחוד ' . הוועידה ה 13 של מק " י ( , ( 1957 ת " א . הנחיות כלליות לגבי סייגים לפעילות פוליטית מפלגתית של עובדי הוראה ( , ( 2009 חוזר מנכ " ל משרד החינוך . ועדת אור ( , ( 2003 דין וחשבון ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר . 2000 ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי , פרוטוקול מיום . 19 . 12 . 2011 ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת , פרוטוקול מיום . 1 . 7 . 2013 יבוטל הממשל הצבאי ! ( , ( 1956 תזכיר לוועדה לענייני הממשל הצבאי , הוצאת מק " י ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ