לוח .9 פערי שכר חודשי (ברוטו), 2007 אחוז מהקבוצה בכל דרגת שכר