לוח .8 שכר, הכנסה ושעות עבודה שבועיות לפי לאום ומין, 2010