לוח .4 עובדים בני 15 ומעלה בנצרת ובנצרת עילית לפי משלח יד, ,2008 באחוזים