לוח .1 הרכב השכירים במחצית שנות ה־40 של המאה ה־20 (אומדן)