לוחות

המקורות : פולאק , , 1945 ע ' ; 171 עלון לסטטיסטיקה , מס ' ; 1946 , 4 אסף , , 1970 ע " ע ; 230 - 229 . Schmorak , 1946 , p . 101 המקור : . Statistical Abstract 1942 . p . 72 המקורות : . Statistical Abstract 1939 p . 76 ; Gertz , 1947 , p . 306 * לפי הנתונים שהביא אליהו גוז ' נסקי במאמרו : " השביתה במלחמתו המקצועית והפוליטית של מעמד - הפועלים " ( , ( 1946 מספר ימי השביתה היה ב , 170 , 625 – 1943 וב 247 , 705 – 1944 ( גוז ' נסקי תמר , , 2009 ע ' . ( 205 המקור : למ " ס , מפקד האוכלוסין . 2008 המקורות : שנתון סטטיסטי 2009 לוח ; 12 . 6 גרא , . 2012 עד שנת , 2004 גיל היציאה לפנסיה של גברים היה . 65 החל ב 2005 הגיל הועלה בהדרגה ל . 67  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ