סיכום

במשך למעלה ממאה שנות התפתחות קפיטליסטית בפלשתינה , חלו תמורות מפליגות בכל המודדים הכלכליים חברתיים : האוכלוסייה והרכבה הלאומי והעדתי , הצבר ההון וריכוז ההון , הרמה הטכנולוגית בענפים השונים , מגוון העיסוקים , משקלם היחסי של הייצור ושל השירותים , שיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה , שיעור הלומדים , זכויות העובדים , היחס בין הרווח לשכר , התערבות מערכת המשפט בסכסוכי עבודה , שיעור ההתארגנות של השכירים באיגודים מקצועיים , ועוד . אולם לאורך כל התקופה , על אף כל השינויים , נותרו בעינם המבנה הבסיסי , שבו ההון והרכוש מרוכזים בידי קבוצה קטנה מספרית של בעלי הון , המעסיקים עובדים שכירים ; שבו קיים קשר הדוק בין ההון לשלטון , המייצג את האינטרסים שלו ; שבמסגרתו מתקיימות במקביל התרחבות של הקפיטליזם לעומק - העלאת הרמה הטכנולוגית , והתפשטות לרוחב - הרחבת השטח באמצעות כיבוש ובאמצעות גלי הגירה והעסקה זמנית של מהגרי עבודה ( עובדים זרים ) המגדילים את מספר השכירים ומרחיבים את השוק המקומי ; שבו המשק הישראלי משולב במשק העולמי בתפקיד ספק תוצרת חקלאית וגלם תחילה , ועד למשווק של טכנולוגיה ויידע טכנולוגי בתחומים שו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ