פרק שנים־עשר עובדים ערבים במאבקים מעמדיים

כבר בשנות ה 60 מצאו פועלים ערבים רבים עבודה במפעלים במפרץ חיפה . ההשתלבות בעבודה נעשתה בדרך כלל על בסיס הכרות אישית עם פועל שכבר עבד במפעל או בבית המלאכה , ולא באמצעות לשכות התעסוקה . למרות שחוק שירות תעסוקה נחקק כבר ב , 1959 במשך שנים לא הוקמו לשכות תעסוקה ממלכתיות במרבית היישובים הערביים . בשנות ה 70 הועסקו פועלים ערבים במוסכים בחיפה בתנאים גרועים . יום העבודה במוסכים נמשך 10 ואפילו 12 שעות , בעוד שחוק שעות עבודה ומנוחה ( 1951 ) קבע יום עבודה של 8 שעות . באפריל , 1977 פתחו עשרה פועלים ערבים במוסך בדק בחיפה בשביתה בדרישה לקצר את יום העבודה , והשיגו הסכם עבודה ובו הפחתה של שעות העבודה היומיות מ 10 ל . 8 הצלחתם עודדה את ייתר פועלי המוסכים הערבים בחיפה לנהל מערכה דומה . השתלבות פועלים ערבים בעבודה במפעל גדול ומאורגן הייתה נדירה , וזאת בין היתר בגלל הקשר של המפעל עם לשכת התעסוקה ביישוב שבו ממוקם המפעל , ומשום שהשגת מקום עבודה הייתה מבוססת במקרים רבים על היכרות אישית . אחמד אל חג ' מהכפר כאוכב אל הייג ' א סיפר בריאיון עמו , כי יצא לעבודה בגיל . 16 בגיל 23 נתקבל לעבודה כמסגר במפעל ההסת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ