פרק אחד־עשר הסללה, "ייהוד" ושיטות אחרות

לשיטתיות באפליה ישנם היבטים שונים . היבט אחד הוא ההיבט הכלכלי של ההסללה לענפים ולמקצועות מסוימים , היבט שני הוא הפרקטיקה של אפליה , ואילו היבט שלישי עוסק במדיניות הממשלה כלפי העובדים הערבים . ההסללה למקצועות ולענפים מסוימים מתבצעת בפועל בשוק העבודה . כאשר בוחנים , היכן נקלטים שכירים ערבים , מוצאים למשל , כי פועלות ופועלים ערבים הם שיעור גבוה בקרב הפועלים המועסקים במשחטות הממוקמות באזורי הפריפריה , שבהן תנאי העבודה קשים והשכר הוא בדרך כלל שכר מינימום . כך דווח ב , 2009 כי בין הפועלים שהועסקו במשחטה עוף העמק ( רמת ישי ) , % 70 היו פועלים ערבים . פרקטיקת האפליה כלפי האזרחים הערבים מתבטאת באפליה יומיומית בקבלה לעבודה ובקידום בעבודה הן במגזר הציבורי / ממשלתי והן במגזר הפרטי . התירוצים העיקריים לאפליה בשוק העבודה היו ( ונותרו ) - הדעה הקדומה לפיה הערבים הם " סיכון ביטחוני " , וההסתמכות המגמתית על העובדה , שהצעירים הערבים ברובם אינם משרתים בצבא . הנפנוף באי השירות בצבא מלווה בהשכחה מכוונת של המדיניות הרשמית , הנהוגה מאז קום המדינה , של אי גיוס הערבים לצבא ( להוציא הצעירים הדרוזים , שעליהם הו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ