פרק עשירי עובדים ומובטלים ערבים

מעבר לשאלה הקשה במיוחד של העדר הצע מקומות עבודה לנשים ערביות ( ר ' ע ' , ( 146 האוכלוסייה הערבית בכללותה היא כוח עבודה יצרני שאינו ממוצה בהתאם להשכלתו , מיומנותו ונכונותו לעבוד , וזאת אפילו בשנים של גאות כלכלית ושיעור אבטלה נמוך , יחסית . כפי שנראה להלן , התמורות שחולל הקפיטליזם המאוחר במבנה הענפי והמקצועי לא פסחו על האוכלוסייה הערבית בישראל . הכוונה גם לשינויים מחזוריים של תקופות גאות ומשבר , וגם לשינויים מבניים בהרכב הענפים והמקצועות , להצטרפות נשים לשוק העבודה , להעסקה של פועלים פלסטינים מהשטחים ושל מהגרי עבודה , ועוד . במקביל , חלה התפתחות חסרת תקדים בהיקף ובאופי ההעסקה ביישובים הערביים עצמם . התהליך האיץ תהליכים של ריבוד כלכלי חברתי בכפר הערבי , שהפך בהדרגה יישוב עירוני ואפילו עיר . בשנים שלאחר סיום הממשל הצבאי ( 1966 ) ולאחר מלחמת יוני , 1967 נתקלו הגברים הערבים בתנאי שוק סתירתיים . מצד אחד , סיום הממשל הצבאי ביטל את ההגבלות המנהליות , שהוטלו על פועלים ערבים בבואם לחפש עבודה מחוץ ליישוב המגורים . מצד שני , כניסתם של פועלים פלסטינים מהשטחים , ובהמשך - כניסת העולים מחבר המדינות ומ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ