שכר לחודש עבודה ביישובים עם מספר שכירים דומה, 2011