פרק שמיני לאחר ביטול הממשל הצבאי

בהסתדרות , ואילו צעד כזה יגדיל את מספר משלמי מס החבר . לא במקרה , הבחירות הראשונות לוועידה של ההסתדרות , שבהן השתתפו גם פועלים ערבים , נערכו בסוף , 1965 ערב ביטול הממשל הצבאי . כשם שביטול העבדות " מלמעלה " לא ביטל כליל את הפליית השחורים בארה " ב , אלא כמה מהיבטיה הקיצוניים ( סחר בבני אדם , שעבוד פיסי לכל החיים , כפייה מוחלטת ) , כך ביטול הממשל הצבאי לא הביא לביטול פרקטיקת האפליה לגבי האזרחים הערבים בישראל . עוד בפברואר 1966 הציע איסר הראל , אז ראש המוסד , ללוי אשכול , אז ראש הממשלה , לא ללוות את ביטול הממשל הצבאי בביטול התקנות הבריטיות לשעת חירום ( שעליהן התבסס משפטית הממשל הצבאי ) , אלא להורות להפעילן באופן סלקטיבי כלפי אנשים מסוימים . ב 8 בנובמבר , 1966 אישרה הכנסת את ביטול הממשל הצבאי . המשמעות הייתה , שבוטלו האזורים הסגורים ומשרות המושלים הצבאיים בתחומי ישראל , ואזרחים ערבים לא חויבו יותר לקבל רישיון תנועה בצאתם מאזורי מגוריהם . אך במקביל , הועבר הטיפול באזרחים הערבים למשטרה , תוך מתן הנחיות מהממשלה ומשירותי הביטחון לגבי ניהול רדיפות פוליטיות משטרתיות כלפי אזרחים ערבים שלא נשאו חן...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ