פרק שישי שלבים בצירוף הפועלים הערבים להסתדרות

הנהגת מפא " י , שמנעה חברות של פועלים ערבים בהסתדרות , הוצבה בפני אתגר פוליטי מצד קונגרס הפועלים הערבים ( ר ' פרק , ( 5 שקרא לאיחוד . ביולי , 1952 החליטה מזכירות הוועד הפועל של הקונגרס להקים ועד ציבורי ולפתוח באיסוף חתימות על עצומה , התובעת את פתיחת שערי ההסתדרות ולשכות העבודה ההסתדרותיות בפני כלל הפועלים הערבים . תוך ארבעה חודשים , גויסו 42 אלף חתימות של פועלים יהודים וערבים על העצומה . הוועד הציבורי לפתיחת השערים של ההסתדרות ושל לשכות העבודה שלה בפני הפועלים הערבים , שיגר משלחת עם החתימות למועצת ההסתדרות , שהתכנסה באוקטובר . 1952 המענה שגיבשה הנהגת מפא " י בהסתדרות ללחץ הציבורי היה : להמשיך באי קבלת הפועלים הערבים כחברים מלאים בהסתדרות , ולא לאפשר להם לבחור ולהיבחר , אך לאפשר להם חברות באיגוד המקצועי בלבד . כדי לפתות את הפועלים הערבים לפרוש מקונגרס הפועלים הערבים ולהצטרף לאיגוד המקצועי ההסתדרותי נקבע , שחברות באיגוד המקצועי תקנה למצטרף גם זכות לשירותי לשכת העבודה ולשירותי קופת חולים כללית . וכך , כשלוש שנים לאחר הדיון שהוזכר לעיל בוועד הפועל בנושא הפועלים הערבים ( ר ' ע ' , ( 84 החלי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ