מסמך .5 פניית קונגרס הפועלים הערבים להסתדרות, .4.9.1950 מכון לבון IV-425-37