מסמך .2 קריאה של קונגרס הפועלים הערבים לאחדות הפועלים והפקידים בשביתה. תאריך משוער אפריל .1946 מכון לבון IV-219-70