מסמך .1 קטעים מכרוז של המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית, .6.5.1943 מכון לבון IV-425-30