פרק רביעי נישול כלכלי ומשפטי

במהלך המלחמה ( , ( 1949 - 1948 גורשו / ברחו מהשטח , שנותר בסיום המלחמה בשליטת ישראל ( בתחומי " הקו הירוק " ) , כ 700 אלף תושבים ערבים , ובכללם – בעלי הרכוש וההון הערבים , וכן העילית המסורתית התרבותית והפוליטית הערבית . החל ב , 1949 אישרה הכנסת יוזמות חקיקה ממשלתיות , אשר נועדו למנוע את שובם של פליטים ערבים , שגורשו או ברחו מאימת הקרבות ( וכונו " מסתננים " ) . כמה חוקים העניקו גושפנקה חוקית להפקעת אדמות של ערבים בעילות שונות , כגון היעדרות , גם זמנית , של הבעלים הרשומים מהארץ או מהיישוב בו התגוררו ( " נפקדים " ) , " הפקעה לצורך שטחי אימונים של הצבא " ו " הפקעה לצרכי ציבור " . המהלך החקיקתי פוליטי הזה עיצב את ישראל כדמוקרטיה מוגבלת , המקיימת מערכת של אפליה חוקית ומעשית של האזרחים הערבים . הנישול הכלכלי והמשפטי של הערבים ( של אלה שגורשו וברחו והפכו פליטים , כמו גם של רבים מאלה שנותרו בתחומי ישראל ) , 1 בנושא זה – מוריס , 60 ; 1991 שנה , . 1980 2 לצורך הפקעת מרבית הקרקעות של הערבים בתחומי ישראל וחיסול % 72 מהמשקים החקלאיים הערביים תוך עשור , עשתה ממשלת ישראל שימוש בחוקים שנותרו בתוקף מת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ