פרק ראשון פועלים, שכר ותנאי עבודה

ההתגבשות המעמדית של הפועלים הערבים בפלשתינה המנדטורית התחוללה בתנאים של ארץ אגרארית תחת שלטון קולוניאלי , של נישול פלאחים מהקרקע ומהמשק הקטן שניהלו , של תעסוקה זמנית ועונתית , ובמקרים רבים ללא ניתוק מלא של הפועלים הערבים מהכפר . פלשתינה נמצאה בתקופה שבין שתי מלחמות עולם בשלב של התגבשות יחסי הייצור הקפיטליסטיים . אלה התפתחו על רקע של משק המבוסס על משקי איכרים , שעדיין החזיק מעמד בעיקר בכפר ; של קולוניזציה יהודית ציונית ; ושל שיתוף פעולה ( וגם תחרות מסוימת ) בין ההון המקומי לבין ההון הקולוניאלי הבריטי . כמו בארצות אחרות , גם בפלשתינה לא חיסל המשטר הקפיטליסטי בבת אחת את המבנה החברתי שקדם לו , אלא פורר אותו בהדרגה והמשיך לחיות עם שרידיו במשך תקופה ארוכה . לכן כלל מערך הכוחות המעמדיים בפלשתינה בשנות ה 20 וה 30 הן מעמדות אופייניים למשטר המבוסס על משקי איכרים והן מעמדות שהם פרי ההתפתחות הקפיטליסטית . מעמד הפועלים השכירים החל להתפתח בפלשתינה עוד בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה . רוב הפועלים באותה תקופה היו פועלים חקלאיים , ורק מעטים מהם עבדו בבנייה ובתעשייה ( או ליתר דיוק - בבתי מלאכה ) . א...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ