נספח 3: תכנית הנבחר״ת ואני (העצמה, נחישות, בחירות ואוטונומיה)

בנספח זה מוצגת התכנית המותאמת לתלמידים ולסטודנטים עם לקויי ראייה ועיוורים בחלוקה על פי נושאי התכנית ( שניים מנושאי התכנית מוצגים בפרק החמישי לספר זה ) . הנושא : החיים בבית הספר היבט פיזי : הגעה לבית הספר וחזרה ממנו . הכרת המבנה הפיזי של בית הספר - מיקום הכיתה , חדרים , מדרגות , חצר , מזכירות , שירותים . מיקום ישיבה בכיתה ( מרחק מהלוח ) . היבט לימודי : אמצעי עזר או סיוע - דפים מוגדלים , אמצעים טכנולוגיים , צבע לוח וצבע הטוש ; דרכי הוראה של המורה - שימוש באפיק השמיעתי ; מבחנים - תוספת זמן במידת הצורך , בחינה בעל פה , שימוש במחשב וכדומה ; שיעורים מקצועיים - סיוע של המורה המקצועי אשר ידגים על התלמיד עם ל " ר את המטלה שעליו לבצע ( חושי ) . היבט חברתי : הכרת מגבלת הראייה על ידי התלמידים וניפוץ סטיגמות . סיוע חברתי בזמן ההפסקה והחזרה הביתה . שילוב חברתי גם לאחר שעות בית הספר . היבט אישי : קבלה עצמית ומודעות לקושי ולמגבלה וכן למוקדי הכוח המצויים בי . שיחות על המצב הרגשי עם המורה , המחנכת והיועצת . לוח : 1 ניתוח נושא התכנית " החיים בבית הספר " על בסיס הרמה הביצועית , הרמה הנורמטיבית והרמה הערכי...  אל הספר
מכון מופ"ת