מקורות

אסיה , א ' ( . ( 2013 קטרקט - החידושים האחרונים בטיפול . נדלה מאתר עמותת לראות ב - 4 . 8 . 2014 http : // www . eyes . org . il / Lirot / Templates / showpage . asp ? DBI D = 1 & LNGID = 2 & TMID = 84 & FID = 335 אסיה , א ' ואבולעפיה , ע ' ( . ( 2010 הדור החדש של עדשות תוך עיניות . עמותת לראות - מוסף בריאות העין , . 7 - 6 בייקין - חסין , ג ' וחוברס , א ' ( . ( 2011 עידן חדש בטיפול בפגיעה עינית סוכרתית . מעריב ועמותת לראות - מוסף בריאות העין , . 7 - 6 בייקן - חסין , ג׳ וחוברס , א׳ ( . ( 2014 עידן חדש בהבנת המחלה – הגנטיקה של ניוון מקולרי גילי . עמותת לראות - מוסף בריאות העין , . 7 בכר , א ' ( . ( 2012 טיפולים בקרטוקונוס תמונת מצב עדכנית . עמותת לראות - מוסף בריאות העין , . 15 - 14 בלפור , נ ' ( . ( 2012 מחלות עיניים תורשתיות בקרב ילדים : גישה מעשית לרופא הילדים ולרופא המשפחה . נדלה מאתר עמותת לראות ב - http : // www . eyes . org . 4 . 8 . 2014 il / Lirot / Templates / showpage . asp ? DBID = 1 & LNGID = 2 & TMID = 84 & FID = 4 47 & PID = 2647 בנין , א ' ( . ( 2013 מחלות עיניים תורשתיות ...  אל הספר
מכון מופ"ת