לא חושך לא אור - סיכום ומבט לעתיד

ספר זה נכתב כדי לתרום לידע בנושאים הקשורים לחייהם של תלמידים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורים . ההנחה היא שככל שהתמיכה בתלמידים ובבגירים אלה תתבסס על ידע תקף ומהימן יותר , כך היא תהיה נכונה , ראויה ויעילה יותר . ואולם , במחקרים שנעשו בתחום לאורך השנים נמצא שכאשר מדובר בנושא העיוורון או האדם עם העיוורון תפסו את מקום הידע התקף בעיקר עמדות וסטיגמות מוטות ( דשן , . ( 1996 עד אמצע המאה שעברה המחזיקים בעמדות אלה ייחסו לאנשים עיוורים תכונות שליליות , מעוותות או מפחידות . דוגמה לכך היא האמונה שהעיוורון הוא תוצאה של עונש על חטאו של האדם בגלגול הקודם או שהעיוורון מונע בהכרח יכולות אינטלקטואליות , ואף נקבע במקורות כי " סומא נחשב כמת " ( מסכת נדרים , ס " ד ) . בעשורים האחרונים התהפכה המגמה במידה רבה , ולאדם עם העיוורון יוחסו כישורים נעלים ויכולות חיוביות ( הס , 2011 ב ) . דוגמה לכך היא האמונה שלאדם עיוור יכולות שמיעתיות ייחודיות או שהוא בעל יכולות ריכוז מצטיינות . כיום אפשר לומר כי מרבית אנשי המקצוע מבינים שעיוורונו של אדם אינו מנבא בהכרח יכולות או מגרעות קבועות מראש . עם זאת , אנשים עם עיוורון עד...  אל הספר
מכון מופ"ת