ממצאי מחקרים שליוו את התכנית שהופעלה בקרב תלמידים עם ליקויי ראייה ועיוורון ובקרב סטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון

המחקר המלווה את התכנית החינוכית - חברתית עבור תלמידים עם ל״ר ועיוורון השערות המחקר השערת המחקר המרכזית הייתה כי השתתפות התלמידים בתכנית " הנבחר״ת ואני " תביא לשיפור בהערכות הרכיבים הכלולים באיכות החיים של התלמידים , הן על ידי התלמידים עצמם והן על ידי המחנכות שלהם . באופן אופרטיבי נוסחו השערות המחקר האלה : . 1 בעקבות ההשתתפות בתכנית , ממוצעי המשתנים על פי הערכות התלמידים - התמודדות עם המגבלה , יחס למגבלה והערכה העצמית - יהיו גבוהים יותר בסיום התכנית מאשר בתחילתה . . 2 בעקבות השתתפות בתכנית , ממוצעי הערכות המחנכות בנוגע לתלמידים שישתתפו בתכנית בתחומים החברתי , הלימודי והרגשי יהיו גבוהים יותר בסיום התכנית מאשר בתחילתה . . 3 בעקבות ההשתתפות בתכנית , מידת ההתאמה בין הערכות התלמידים ביחס לעצמם להערכות התלמידים על ידי המחנכות תהיה גבוהה יותר מאשר בתחילת התכנית . המתודולוגיה מחקר התלמידים כלל 29 תלמידים לקויי ראייה במוסד חינוכי ייעודי שחולקו לחמש קבוצות , כשכל קבוצה מונחית על ידי מחנכת . המחנכות קיבלו הכשרה קצרה לתכנית על ידי החוקרים . התכנית נערכה לאורך שנת לימודים . ממצאי המחקר התבססו בעיקר ...  אל הספר
מכון מופ"ת