תכנית חינוכית-חברתית המבוססת על מודל מעגלי ההפנמה עבור תלמידים וסטודנטים עם ליקויי ראיה ועיוורון: הנבחר"ת ואני (העצמה, נחישות, בחירות ואוטונומיה)

תכנית " הנבחר " ת ואני " המוצגת להלן היא תכנית חינוכית - חברתית המתבססת על מודל מעגלי הפנמה . הפרדיגמה המנחה את מודל מעגלי הפנמה היא כאמור הפרדיגמה ההומניסטית - חינוכית . הנחת המוצא לפרדיגמה זו , ולפיכך לתכנית , היא שככל שהתלמיד או הסטודנט יתפקד באופן עצמאי יותר ויהיה אוטונומי יותר בבחירות שהוא עושה , כך גם השתלבותו תהיה מוצלחת יותר בסביבותיו השונות - משפחה , מוסד לימודים וקהילה . השתלבות מוצלחת יותר תעצים את איכות החיים של התלמיד . תכנית מעגלי הפנמה מתבססת על הרחבת ידע בנושאים הקשורים לחייהם של המשתתפים בה , אך היא מדגישה בעיקר את טיפוח המוטיבציה הפנימית של המשתתפים להפנים וליישם תובנות שעולות במהלכה , אגב הפגנת נחישות עצמית . תהליך העבודה בתכנית הוא מתמשך . אם כן , שמה של התכנית המוצעת מקפל את יעדיה - ״הנבחר " ת ואני״ . השם מורכב מראשי התיבות של רכיבי איכות חיים בתחום של משתנים אישיים ומצוינות חברתית - העצמה , נחישות , בחירות ואוטונומיה . התכנית תעסוק בהרחבת הידע והפנמתו בנושאים הקשורים לשיפור ההשתלבות של התלמידים עם ל״ר במשפחה , בבית הספר ובחברה . רכיבי התכנית . 1 שיטת הלמידה : הלמי...  אל הספר
מכון מופ"ת