פרק חמישי: השלכות יישומיות של מודל פוטנציאל הצמיחה: תכנית חינוכית-חברתית מותאמת לתלמידים ולסטודנטים עם ליקויי ראייה ועיוורון על פי עקרונות התפיסה ההומניסטית-חינוכית

בפרק הקודם הוצגו עקרונות תאורטיים שעליהם מתבסס מודל פוטנציאל הצמיחה ויעדו בהעצמת איכות החיים של תלמיד עם ל " ר על פי הפרדיגמה ההומניסטית - חינוכית . בפרק זה מוצגת תכנית חינוכית - חברתית , שתוכננה והופעלה בניסיון ליישום עקרונות אלו בקרב תלמידים וסטודנטים עם ל " ר , והמחקר שליווה אותה . מקור התכנית , שהותאמה לתלמידים עם ל " ר , הוא מודל מעגלי ההפנמה שגיבשה רייטר ( 2004 ) במטרה לשפר את מדדי איכות החיים לפי הגישה ההומניסטית - חינוכית , לאור מאפייני המושג שסיכמו כאמור רייטר ושאלוק ( : ( Reiter & Schalock , 2008 . 1 איכות חיים היא מושג כוללני וגמיש המאפשר הפעלה של תכניות לימודים מגוונות ושונות . המכנה המשותף לכולן הוא הדגש בטיפוח יכולות לקראת השתלבות משמעותית בקהילה . . 2 איכות חיים היא רב - ממדית , המושג כולל משתנים אישיים ומשתנים סביבתיים ואת האינטראקציה ביניהם . קשר זה בין משתנים הוא למעשה במהותה של מערכת החינוך . . 3 הרכיבים של איכות חיים זהים לכל אדם . משמעות הדבר היא שמטרת - העל של מימוש עצמי היא אחת לכל יצור אנושי ללא קשר למוגבלות ואף לא לקבוצה אתנית , מעמד חברתי , מין וכו ' . אי לכך ...  אל הספר
מכון מופ"ת