לוח :1 מודל מנגנון הפיצוי להתמודדות עם מגבלת הראייה לאור גישתן של ברגה (Barraga, 1964) וקורן (Corn, 1983)