עקרונות תאורטיים של מדיניות התמיכה בילדים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון - ביקורת וחלופה

מסקירת התיעוד המחקרי והמקצועי בנושא התמיכה של החברה ומוסדותיה באנשים עם עיוורון בעשורים האחרונים אפשר לזהות כמה פרדיגמות מרכזיות ( הס , 2011 ב ) . הסיבה לכך שהחל מחקר בתחום בעשורים האחרונים היא בכך שלפני כן כמעט לא היה אפשר לדבר במונחים של תמיכה מערכתית בילדים או בבגירים עיוורים . הללו היו ספונים בעתות ההן בעיקר בקרב משפחותיהם או במוסדות מבודדים ( . ( Lowenfeld , 1981 חשוב לזכור כי המונחים והמשתנים שבהם נעשה שימוש נגזרים מהעקרונות השונים שהפרדיגמות מציעות . כך למשל , בפרדיגמות שעל פיהן ראו בילדים העיוורים " חולים " רווח בשפה של אנשי המקצוע המונח ' טיפול ' ; על פי הפרדיגמה כיום , שלפיה ליקוי הראייה הוא מאפיין הנכלל בשונות הטבעית בין בני אדם , הסיוע לילדים עם ל " ר מכונה ' תמיכה ' . חינוך מיוחד לתלמידים עם ל " ר בהשפעת עקרונות הפרדיגמה ההתנהגותית ישראל הייתה אחת המדינות הראשונות שרעיון השילוב של תלמידים עיוורים יצא בהן מהכוח אל הפועל ( הס , 2011 ב ) . כך , למשל , בבית הספר על שם א "ד גורדון בתל אביב החלו לשלב תלמידים עיוורים כבר בתחילת שנות השישים של המאה הקודמת . שנים ספורות לאחר מכן , ...  אל הספר
מכון מופ"ת