רמות ההגדרה של מוגבלות

ארגון הבריאות העולמי ( , ( WHO - World Health Organization השייך לאו״ם , הציע בשנות השמונים כי בכל חברה או מדינה יוגדרו המוגבלויות הקיימות בקרב בני אדם בשלוש רמות מובחנות , הגם שהן תלויות זו בזו . הרמה הראשונה היא הרמה הפיזיולוגית או הרפואית . המונח שהוצע לציון רמה זו הוא ‘ ליקוי׳ ( . ( impairment המאפיין של הגדרת ליקוי הוא תיאור אובייקטיבי של איבר או מערכת בגוף שיש בהם סטייה מההתפתחות הפיזיולוגית התקינה , בין שהיא תוצאה של חבלה חיצונית או פנימית , של מום מולד או נרכש , של סיבה גנטית או אחרת . דוגמה לליקוי בתחום ליקויי הראייה היא ניוון ברשתית העין . בעלי המקצוע העוסקים ברמת הליקוי הם בעיקרם ממקצוע הרפואה , למשל אופטלמולוגים ( רופאי עיניים ) . הרמה השנייה היא רמת התפקוד . בהקשר זה הוצע המונח ‘ נכות׳ ( . ( disability המאפיין של הגדרת נכות הוא תיאור של סטייה מתפקוד נורמלי העלולה לנבוע מהליקוי . כך , למשל , נכות העלולה לנבוע מהליקוי של ניוון רשתית היא תפקוד ויזואלי ירוד , דהיינו קשיים בראייה . בשונה מהגדרת הליקוי , הנכות אינה אובייקטיבית בהכרח . הסיבה לכך היא שיכולת התפקוד איננה תלויה רק ב...  אל הספר
מכון מופ"ת