פרק רביעי: הבסיס התאורטי לעקרונות התמיכה בילדים ובגירים עם ליקויי ראייה ועיוורון - סקירה, פרשנות, ביקורת וחלופה