גילאי 18-3 (לעתים עד גיל 21)

לצד מערך התמיכה שפורס משרד החינוך , יש כמה שירותים חשובים נוספים שילדים וצעירים בגילים אלה יכולים להסתייע בהם : . 1 תעודת עיוור - מעידה על מצב של ליקוי ראייה . התעודה משמשת תנאי הכרחי לקבלת שירות מטעם הממסד אך גם מטעמן של רבות מהעמותות העצמאיות . לשם קבלת התעודה יש למלא טופס פשוט , שאפשר לקבל בכל העמותות המוזכרות בסקירה זו , ולאחרונה הדבר אפשרי גם באופן מקוון באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים . התעודה ניתנת לכל מי שמוגדר ' עיוור ' , דהיינו היעדר מוחלט של ראייה , חדות ראייה מקסימלית של 3 / 60 לאחר תיקון או שדה ראייה מקסימלי של 20 מעלות לאחר תיקון . . 2 עמותת " אופק לילדינו " , ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים . הארגון עוסק בין היתר בריכוז ובהנגשת מידע הכולל גם זכויות של הילדים ובני משפחותיהם . פעילויות נוספות של הארגון מכוונות לתמיכה בילדים ובבני המשפחות אך גם ליצירת קהילה המעודדת קשר בין המשפחות ומעניקה תחושת שייכות . עיקרי הפרויקטים שהעמותה מציעה : מערך סיוע לימודי , תכניות להנגשת עולם המוזיקה בעיקר בשל העניין הגדול במיוחד של הילדים בתחום , ספרייה אלקטרונית נגישה הקיי...  אל הספר
מכון מופ"ת